Fine-Grained Password Policy – Video

Bu videomuzda Windows Server 2012’de Fine-Grained Password Policy kunusunu işledik.