Exchange Server 2010 SP3 – Hub Transport Üzerine Antispam Kurulumu

Bu videomuzda Exchange Server 2010 SP3’te Hub Transport rolü üzerine antispam kurulumunu işledik.